Nose Package

ค่าใช้จ่ายการทำจมูกทรงต่างๆ

  • ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกเรื่มต้น 150,000 บาท
  • กรณีเคสแก้ไขเริ่มต้น 210,000 บาท
  • กรณีแก้ไขด้วยวัสดุซี่โครงตัวเอง ราคา 300,000-350,000 บาท
  • กรณีแก้ไขด้วยวัสดุซี่โครงบริจาค 270,000–320,000 บาท
  • กรณีลดขนาดฐานจมูกด้วย ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 60,000 บาท
  • กรณีต้องการลดขนาดปีกจมูก ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 30,000-45,000 บาท
  • กรณีต้องการใช้เนื้อเยื่อตัวเองในการเสริมสันจมูก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 60,000-75,000 บาท